Gizlilik Bildirimi

 

 

Berg Faktoring A.Ş., Ziyaretçi’nin bu web sitesi aracılığıyla verdiği bilgiler ışığında sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin araştırma yapabilir ve bilgi toplayabilir.

 

Ziyaretçi hakkında edinilen bilgiler üçüncü kişilere verilmez ve açıklanmaz. Ancak Ziyaretçi kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin ya da kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin Berg Faktoring A.Ş. tarafından ilgili kurum ve mercilere verileceğini kabul eder.

 

Berg Faktoring A.Ş. web sitesi aracılığıyla edindiği bilgilerin saklanmasında, asgari olarak kendi ticari sırları bakımından uyguladığı korumayı sağlar. Ancak Berg Faktoring A.Ş.; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde alınan makul önlemlere rağmen veriler üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kötüniyetli kişilere karşı tam bir garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Berg Faktoring A.Ş.’nin hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.