FAKTORİNG HAKKINDA

 Faktoring Hakkinda

 

Faktoring , mal ve/veya hizmetin satışından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından tahsil edilmesi esasına dayanır.

 

 

Faktoring, üç ayrı hizmetin tek tek ya da bir arada sunulduğu tek finansman yöntemidir.

 Finansman: Satıcı firma, vadeli alacaklarını şirketimize temlik ederek  şirketimizden alacaklı konuma geçecektir. Berg Faktoring bu alacağın belirli bir yüzdesini satıcının talebi doğrultusunda vadelerinden önce nakit olarak ödeyebilir. Bu hizmet ile alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve işletme ihtiyacı olan likidite sağlanmış olur.

Tahsilat: Mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve/veya doğacak alacakların faktoring şirketine temlik edilmesi ile faktoring işlemi başlar. Alacakları temlik alan faktoring şirketi bu alacakların takibine  ait tahsilatı devralır, alacak kayıtlarını tutar,alacakların tahsili için gerektiğinde ihbar, ihtar gibi işlemeleri yerine getirir.

Garanti: Faktoring şirketi, alıcı firmaların ödeyememe riskini üstlenerek satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır. Bu garanti hizmeti ile faktoring şirketi işletmenin alacak riskini sıfırlar.

Faktoring Maliyetleri Nelerdir?

Faktoring işlemleri içerdiği  finansman, tahsilat ve garanti  hizmetleri  için ;

Faktoring Komisyonu: Alacakların garanti edilmesi ve/veya alacakların tahsili ve yönetimi karşılığında toplam alacak tutarı üzerinden bir hizmet komisyonu oluşur. Bu komisyon oranı alıcı sayısı ve riski ve fatura tutarı üzerinden hesaplanır.

İskonto Masrafı : Kullanılmış finansman tutarı esas alınarak, kullanım süresi ve iskonto faiz oranı üzerinden hesaplanır. Yurtiçinde yapılan faktoring işlemleri için , faktoring komisyonu ve iskonto tutarı üzerinden %5 BSMV  alınmaktadır.