Kurumsal Evraklar

BasvuruEvraklariHead

 

TÜZEL KİŞİLER

» İmza sirküleri
» İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi
» Son vergi levhası
» Kuruluş gazetesi
» Son hazirun cetveli
» Şirketlerin %20 üstü ortakların kimlik ve son otuz günlük ikametgahları
» İmza yetkilerinin ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfuz cüzdanı fotokopileri
» İmza sirküleri olmayıp kefalet imzası alınan kişilerin imza beyannameleri
» Kefalet imzası alnan kişilerin kimlik ve vergi numaraları
» Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi
» Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
» Son ayrıntılı mizan
» Kapasite raporu ( imalatçı firmalarda )
» Vekil varsa, faktoring şirketlerinde borçlandırma yetkisi ibaresi olan vekaletname
» Vekilin imza beyanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi

ŞAHIS FİRMALARI
» İmza sirküleri ve beyannamesi
» Ticaret sicilinde kayıtlı ise, sicil gazetesi
» Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge
» Son vergi levhası
» Son otuz günlük ikametgah ( telefon,su, elektrik faturası)
» Nüfus cüzdanı fotokopisi
» Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
» Son ayrıntılı mizan
» Vekil varsa, faktoring şirketlerinde borçlandırma yetkisi ibaresi olan vekaletname
» Vekilin imza beyanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi
Diğer Evraklar