2017 Yılı Genel Kurulu Toplantı İlanı

Ticari Adresi:İstanbul Sarıyer Veko Giz Plaza  Maslak Mah. Meydan Sokak No:3 Kat:7 Ofis:23

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/02/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/03/2018 tarihinde, saat: 11:00 ’de, Veko Giz Plaza Maslak Mah. Meydan Sokak No:3 Kat:7 Ofis :23 Sarıyer/İSTANBUL  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017. yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Finansal tablolar,  yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 12 Mart 2018 tarihinden itibaren  şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Finansal tablolar,  yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun  https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11286 linkinden pay sahiplerinin incelemesi için ilan edilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

MERKEZ          :İstanbul Sarıyer Veko Giz Plaza  Maslak Mah. Meydan Sokak No:3 Kat:7 Ofis:23

GEBZE ŞUBE   :Kocaeli Gebze Arapçeşme Mahallesi Kavak Cad. No:10 Kat: 4 Ofis: 10
İKİTELLİ ŞUBE  : İstanbul Başakşehir İkitelli Bağcılar San. Sit. Metro İş merkezi B Blok Kat:2

 No:45(Not: İkitelli Şubesi tadilat nedeni ile geçici olarak kapalıdır. Bu sebeple

yukarıda bahsi geçen tüm raporlar Merkez ve Gebze şubesinde pay sahiplerinin

incelemesine hazır bulundurulacaktır)

 

 

BERG FAKTORİNG A.Ş.

 

 

 

GÜNDEM:

 

 

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

 

 1. Toplantı Heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalamak üzere yetki verilmesi,

 

 1. Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

 

 1. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi

 

 1. 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

 

 1. Bağımsız Denetim Firmasının seçimi ve onayı

 

 1. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

 

 1. Yusuf Gezgör’den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak seçilen Osman Zeki ÖZGER’in Genel Kurul’un onayına sunulması

 

 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

 

 1. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu 395. Maddesi gereğince yetki ve izin verilmesi

 

 1. Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

Tüm Duyurular Tagged: , , ,